ISTOTNE INFORMACJE DLA ORGANIZATORA IMPREZY

Wymagania techniczne zasilania elektrycznego urządzeń pneumatycznych.

Przygotowując się do organizacji imprezy w plenerze prosimy zwrócić uwagę na zapewnienie prawidłowej mocy energii elektrycznej. Atrakcje pneumatyczne napędzane są dmuchawami o mocy od 1,1kW do 4,2kW. Należy również pamiętać o spadku napięcia na kablach i przedłużaczach. Dlatego dla prawidłoego działania wszystkich urządzeń gastronomicznych, estradowych i rekreacyjnych warto sumę potrzebnej mocy przemnożyć razy dwa.

W umowie na wynajem sprzętu i obsługi imprezy oraz w umowie cateringowej podane zostały wymagane ilości poboru prądu dla urządzeń. Prosimy o szczegółową weryfikację, czy miejsce w którym ma zostać zorganiozwana impreza spełnia wymagania techniczne umowy.

W przypadku gdy impreza odbywa się w miejscu w którym moc prądu jest niewystarczająca służymy naszymi agregatami prądotwórczymi. W takiej sytuacji musi zostać wprowadzony odpowiedni zapis w umowie.

Podczas realizacji pikniku dostarczamy przedłużacze o długości 50m od punktu dostępu prądu do pierwszego urządzenia oraz przedłużacze do rozprowadzenia energii elektrycznej pomiędzy urządzeniami przy czym urządzenia nie mogę być rozstawione w odległości większej niż 10m od siebie.


Wymogi techniczne zasilania elektrycznego urządzeń pneumatycznych Wymagania techniczne zasilania elektrycznego urządzeń pneumatycznych.

Bezpieczeństwo na imprezach plenerowych Bezpieczeństwo na imprezach w plenerze.


Konferansjerzy prowadzący nasze imprezy Konferansjerzy prowadzący i animujący nasze imprezy.

Zakotwiczenie do twardego podłoża (kostka brukowa, beton, asfalt) hal namiotowych Zakotwiczenie hal namiotowych do twardego podłoża (kostka brukowa, beton, asfalt).


Co warto wiedzieć o serwisie internetowym  www.dart-pol.pl Nowości w serwisie internetowym www.dart-pol.pl

Promocja celny strzał Oferta promocyjna celny strzał.


Puchary i dyplomy dla zwycięzców konkursów gratis Nagrody w postaci pucharu i dyplomów dla zwycięzców konkursów gratis.

Forma płatności za imprezę - termin płatności i wysokość zaliczki Sposób płatności za imprezy - termin płatności i wysokość zaliczki.


Wzory umów: wynajmu urządzeń, wynajmu hal namiotowych, obsługi kateringowej Wzory umów: wynajmu atrakcji, wynajmu hal namiotowych, obsługi cateringowej.

Licytacje fantów podczas animacji zabawy z fikcyjną walutą - Animacji zabawy z fikcyjną walutą - "sztos" i licytacją fantów.


Jak zabezpieczyć przygotowywaną imprezę plenerową przed złą pogodą Jak zabezpieczyć przygotowywaną imprezę plenerową przed złą pogodą.

Nasza koncepcja organizacji pikniku firmowego Nasza koncepcja organizacji imprez i pikników firmowych.