Piknik piracki

Piknik piracki

Czas zabawy
Wynajem atrakcji jest na 6 godzin zabawy
Czas pracy obsługi
Na miejscu imprezy obsługa pracuje 12 godzin.
Gotowość
Na godzinę przed rozpoczęciem pikniku urządzenia i obsługa są już w pełnej gotowości do imprezy.
Montaż urządzeń
Montaż trwa 3 godziny, w tym czasie sprzęt zostaje zakotwiczony do podłoża, a obsługa zabezpiecza przedłużacze elektryczne. Czas ten jest potrzebny aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo uczestników pikniku.
Demontaż urządzeń
Demontaż zajmuje obsłudze 2 godziny i rozpoczyna się najpóźniej o godzinie 20:00